top of page
Doğada Meditasyon

Optimum Denge Modeli: Bireylerin, Ailelerin ve Toplumların Hedeflediği Dengeli Yaşam

Kayalarda Dengeleme

Milton Erickson Pratikleri Ve Optimum Denge Modeli Nedir ?

Milton Model (Hypnotik Dil Kalıpları): Bu dil modeli dünyaca ünlü olan psikiyatr Milton H. Erickson tarafından keşfedilmiştir. Bu keşif ile her kelimenin ve oluşturulan cümlelerin nöroloji ile ilişkili olduğu ispatlamıştır. Erickson, benzersiz bir dil yaratıcısıdır ve bu dil yapısı sayesinde bilinçdışına doğrudan mesaj iletebilir. Dil kalıplarını kullanarak iletişim uyumunu yükseltir ve seansların kalitesini artırarak sonuçları daha kısa sürede başarıya ulaştırır. Seansların içerisinde öyküler anlatarak bilinç dışına alması gereken mesajı kişi fark etmeden göndermiş olur.

Optimum Denge Modeli :

  • Optimum denge, her bireyin, ailenin ve toplumun hedeflediği bir yaşam durumudur.

  • Biyolojik, psikolojik ve toplumsal unsurların uyumlu bir şekilde bir araya geldiği bu denge, fiziksel sağlık, psikolojik refah ve toplumsal uyum açısından önemlidir.

  • Optimum denge modeli, bireylerin, ailelerin ve toplumların bu dengeli yaşama ulaşmalarını desteklemek için bir yaşam modeli sunar. Bu modelin uygulanması, bireylerin tıkandıkları yerlerde ışık tutarak çözümleri kendilerinin bulmasına ve daha mutlu , optimum seviyede ve istikrarlı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olur.

  • Bu model Tamer Dövücü tarafından geliştirilmiştir. Sistem düşüncesinin teorisini ve Milton Erickson modelinin pratiğini kullanarak, bireylerin sorunlarını kişisel ve sistemik bir perspektifle ele alır.

  • Örneğin, aile hayatında tıkanıklık yaşayan bir birey tüm enerjisini tamamen işine yansıtabilir. Bu durum ise aile hayatından tamamen kopmasına ve manevi olarak kendisinden uzaklaşmasına neden olabilir. Bireylerin optimum dengeden uzaklaşması ve özellikle hayatlarının tek bir alanına yoğunlaşmaları kısa vadede işe yarasa da uzun vadede  bazı semptomların ortaya çıkmasına yol açabilir.

Mutlu yurtsever kalabalık
mutlu çift

Optimum Dengeden Uzaklaşınca Nasıl Davranışlar Sergileriz ?

•    Bedene Yönelme: Aşırı yeme, aşırı egzersiz yapma veya cinselliğe aşırı odaklanma gibi davranışlar sergilenebilir.
•    İşe Yönelme: Kendinizi sürekli meşgul tutmak için işe aşırı yoğunlaşma bir kaçış davranışı olarak görülebilir.
•    İlişkilere Yönelme: Yalnız kalmamak için sürekli insanlarla uğraşma veya tam tersi olarak yalnızlığa çekilme gibi tutumlar sergilenebilir.

Optimum Denge Modelinin Faydaları Nelerdir ?

•   Kaynak keşfimize ışık tutar
•   Yaşam enerjimiz ve optimum dengenin anlaşılmasını sağlar

•   Motivasyon ve istikrar için gerekli olan gizli alanlarımızla tanışmamıza yardımcı olur.

Mutlu iş kadını
Mutlu Kadın

Optimum Denge Modeli Nasıl Uygulanır?

•    Bu model, hayatımızın her alanını geniş bir perspektifle inceleyen bir yöntemdir. Başarı, huzur, depresyon ve anksiyete gibi alanlar, bu büyük artı üzerinden incelenir ve hangi koşulları sağladığımızda bu tip davranışlar sergilediğimiz analiz edilir.
•    ODM, yaşamı ve insan doğasını anlatan bir modeldir ve özünde her bireyin sistemler bütünü olduğunu savunur.
•    İnsan doğası, düzenleyici bir sistem olarak ele alınır ve "algı, anlama, duygu, yetenek ve davranışlar" gibi temel yapılar sistemik olarak incelenir.
•    Gerekli çalışmalar yapıldığında bireyler, bir sistemin nasıl değiştirilebileceğini keşfetmiş olurlar.
•    "Hayatta neredeyiz ve ne yaşıyoruz" sorusuna cevap bulunur.
•    ODM teknikleri, yaşam ve insanla ilgili gerçekleri bütünsel ve açıklayıcı bir şekilde birleştirme amacını taşır.

Optimum Denge Modeli Neleri Savunur?

•    Bir iş ile uğraşıyorken %5 düşük sonuç alıyor dahi olsak, önemli olan yaptığımız şeyin sürdürülebilir olmasıdır.
•    Değiştirmeye çalıştığımız konu etki alanımıza yakınsa, onu değiştirebiliriz; eğer yakın değilse, zaten yapamayız diye denemeyiz bile.
•    Hayata ve kendimize verdiğimiz anlam, her şeydir. Kişilik zeminimiz de buraya dayanır.

Açık Restoran Koltukları
bottom of page