top of page
Öğrenci Kütüphanesi

Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerle kurulan bir işbirliği süreci olan öğrenci koçluğu, bireylerin akademik hayatlarının ve iş hayatına atılan ilk adımlarının daha sağlıklı ve sağlam olabilmesini hedefler. Bazen bu süreçte koçluk desteğinden farklı beklentiler ortaya çıkabilir. Özellikle veliler, her şeyin disipline edilmesini ve öğrencilerin tam olarak neyin doğru olduğunu gösterip o yöne yönlendirilmesini bekleyebilirler. Ancak, bu bakış açısı doğru bir yaklaşım değildir. Bu işbirliğinin amacı, öğrenciyi beklenen normlara doğru yönlendirmek yerine, onun kendi istekleri doğrultusunda neyin doğru neyin yanlış olabileceğini kendisinin görmesi ve karar vermesidir. Koçluk amacı, dikte etmek değil, motive ederek yol arkadaşlığı yapmaktır. Öğrencileri kendi potansiyellerine inanmaya ve  iç kaynaklarını bulmaya teşvik ederek, en sağlıklı tercihleri yapmalarını sağlamak öncelikli hedefler arasındadır.

Ödev Yapma Çocuklar

Öğrenci Koçluğunun Bireye Katkıları Nelerdir?

•    Koçlar, öğrencileri zinde tutmak için olimpiyat antrenörleri gibi motive eder ve onları karşılarına çıkabilecek zorluklara karşı yolda tutmaya çalışır.
•    Öğrencilerin, kendileri için en iyi olanı keşfetmelerine yardımcı olurlar.
•    Bu süreçte, aile ve arkadaş desteği alabilmelerini sağlamak ve daha verimli bir çalışma ortamı sunmak için en iyi çalışma programını oluştururlar.
•    Koç ve öğrenci arasında kurulan işbirliği, önemli bir rol oynar. Bu nedenle, enerjilerinin uyumlu olması ve ortak paydada buluşabilmeleri son derece önemlidir.
•    İşin özünde, öğrencilerin Einstein'ın bahsettiği kavramı anlamaları ve hayatlarına uygulamaları için çalışılır. "Aslında herkes dâhidir, fakat siz kalkıp bir balığa ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını bir aptal olduğuna inanarak geçirir."

Öğrenci Koçluğu Desteği Almayı Neden Düşünelim?

•      İlişkilerdeki sorunları çözmek

•      İletişim becerilerini geliştirmek

•      Geçmişteki hatalardan ders çıkarmak

•      Geleceğe odaklanmak

•      Destek ve motivasyon sağlamak

•      Yeni perspektifler kazanmak

•      Kişisel büyüme ve farkındalık artırmak

Okul koridoru
bottom of page